டிசம்பர் 31, 2019

அது தன்னைத் தின்றுகொண்டிருக்கிறது-துவாரகன்

அது தன்னைத்தானே
தின்று கொண்டிருக்கிறது.
கறையானின் இரைக்குத் தீனியாகும்
ஏட்டுச் சுவடிபோல.

தன் கூட்டத்திலிருந்து தனிமைப்பட்டது.
புதிய இணைகளையும் தவிர்த்துக் கொண்டது.
இருள் படர்ந்து
கண்கள் பூஞ்சையாகி
இரத்த ஓட்டம் மரத்து
கலங்கள் செயலிழக்கத் தொடங்கின.

ஒரு ஒளிப்பொட்டு
அதன் கண்களைத் திறக்கும் வரை
தன்னைத்தானே தின்று கொண்டிருக்கிறது.
280820191015

டிசம்பர் 04, 2018

ஏணியும் பிசாசும்


- துவாரகன்

வானத்தில் சென்றுகொண்டிருந்த
பிசாசுகளை
அங்கங்கே ஏணி வைத்து
இறக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

எனக்கும் ஒரு
ஏணி தாருங்கள்.
உங்களுக்கு உதவ.

எல்லோரும் ஒன்றுசேர்வோம்.
எங்கள் வாழ்வை
பிசாசுகளுக்கு அர்ப்பணிப்போம்.
11/2018

ஆகஸ்ட் 07, 2018

கறிவேப்பிலை


- துவாரகன்


கறிவேப்பிலை
கறிக்குச் சேர்க்கலாம்.
வீட்டின் கொல்லைப்புறத்தில்
கழிவுநீர் ஊற்றியும் வளர்க்கலாம்.

தேவைப்படும்போது சேர்க்கவும்
சாப்பிடும்போது தூக்கி எறியவும் கூடியது.
அனேகர் பொதுப்புத்தியும் இதுவே!

கறிவேப்பிலைக்கு
மருத்துவக் குணமுண்டு என்பதும்
அது உண்ணக்கூடியது என்பதும்
சிலருக்குத்தான் தெரியும்.

சில மனிதர்களும் இருக்கிறார்கள்.
கறிவேப்பிலைபோல்...
பயன்படுத்தவும்
தூக்கி எறிந்துவிடவும்.
072018பிப்ரவரி 23, 2018

நஞ்சூறிய வார்த்தைகள்- துவாரகன்

அவர்களுக்கு மட்டும்
இது எப்படித்தான் வாய்த்துவிடுகிறது?
கருணை அன்பு இரக்கம் எதுவுமே இல்லை.
நல்லபாம்புபோல்
நஞ்சு தெறிக்கும்
வார்த்தைகளால் தீண்டுகிறார்களே?

இன்னொருபுறம்
மனத்தில் வைத்துக் குடைந்து கொண்டு
வாய்விட்டு அழவும் முடியாமல்
மற்றவரிடம் பகிரவும் முடியாமல்
பாதிவாழ்வில் காரணம் தெரியாமலே
மரித்துப்போகிறார்கள்.
இதற்கு நஞ்சூட்டிய மனங்கள்தான் காரணமோ?

குலைத்துப்போடவும் கூடிக்கெடுக்கவும்
புறம்பேசிக் கொல்லவும்
அவர்களால் மட்டும் எப்படித்தான் முடிகிறது.

இந்த நஞ்சூறிய எண்ணத்தை
யாரால்தான் மாற்றமுடியும்
அண்டவெளியில் இன்னொரு புதிய கிரகம் பிறந்தாலும்
அங்கு சென்றும் நஞ்சூட்டும் எண்ணத்துடன்
இவர்கள் விரைந்து கொண்டே இருப்பார்கள்.

கறங்குபோல் சுழன்று
மேலது கீழாய்
கீழது மேலாய்
மாறும் என்றார் பெரியர்.
இங்கு கறங்கும் இல்லை.
மாற்றமும் இல்லை.
28012018

ஜூன் 07, 2017

முடிவில்லாக் காலங்களின் இருள்


- துவாரகன்

நீண்ட கோடாக இருள்.
வலிய காந்த இழுப்பில்
ஒட்டிக்கொள்ளும்
துருப்பிடித்த இரும்புத் துகள்களாக.

திருகிப் பூட்டப்பட்ட தண்ணீர்க் குழாயிலிருந்து
ஓரிடைவெளியில்
விட்டுவிட்டுச் சொட்டிக்கொண்டிருகிறது வாழ்வு.
அங்கு எல்லையற்ற
பாலைவெளியாக நீள்கிறது இருள்.

வெளியில் தொலைந்து போனவை
மண்குடிலில் ஒளியேற்றும் சிட்டி விளக்குகள்
அடர்காட்டில் வழிகாட்டும் தீவட்டிகள்
அன்றாடம் வயிறு கழுவும் சூழ்விளக்குகள்

இப்போ வெளிச்சத்தைத் தேடி
வரிசைகட்டி நின்றோரும்
இருளின் ஈர்ப்பில் ஒதுங்குவதற்குத்
தங்களைத் தயார்ப்படுத்துகிறார்கள்.

நீண்ட கோடாக இழுபடுகிறது இருள்.
வலிய காந்த இழுப்பில்
ஒட்டிக்கொள்ளும்
துருப்பிடித்த இரும்புத் துகள்களாகவே.
05/2017