ஜனவரி 27, 2023

துவாரகனின் 'காலத்தின் ரேகை' கவிதை சிங்களத்தில்இப்னு அஸூமத் அவர்கள் சிங்கள மொழிக்கு அறிமுகப்படுத்தும் (மொ.பெ) எனது ஏழாவது கவிதை 'காலத்தின் ரேகை'. Ibnu Asumath அவர்களுக்கு அன்பும் நன்றியும். - துவாரகன்

தமிழ் மூலக்கவிதை இணைப்பு : காலத்தின் ரேகை - துவாரகன்

சிங்கள மொழிபெயர்ப்பு இணைப்பு : කාලයේ රේඛාව


කාලයේ රේඛාව
------------------
වෙහෙස අහුරා ඉසන වැහි බීරුමයකි
මිනිස් හඬ නොමැති පරතරය
පුරවන ගුවන් විදුලිය
කකුලේ අතුල්ලමින් සිටි බළලා ද
වලිගය අකුලමින් සිටි සුනඛයා ද
රවුමක් ගිහින්ය
දෙමළිච්චන් පමණක්
චතුරශ්ර මිදුලේ කුතුහලයෙන්
හැඟීම් නැති කර ගත් කලාමැදිරියන් පසුපස
මිනිස්සුන්ද ගිහින්ය
ක`ඵවර හා ආලෝකය එක්වූ ජීවිතයෙහි
ඇස් පිය ගසන එළිය
ඇයව සනසන්නේ නොමැත
නම කියා කැඳවන
හඬක් වෙනුවෙන් එම මොහොත
ගෙවී යමින්ය
අපිරිසිදු මේසය මත
දකුණු අත තබා ඈ
ක`ඵවර දෙස කුලෑටිව බලමින්ය
යම් පාද හඬක්
අදිසියෙන් ඇස් කණ්ණාඩිය ගෙන පලදින්නේය
සැරසටිය සොයාගන්නේය
හුදකලාව
ඇගේ පාද යට ඇකිළී තිබෙන්නට
කාලය තම රේඛාවන් අහුරා ඉසමින් යමින්ය
සිය පාඩුවේ
තුවාරකන්
පරිවර්තනය - ඉබ්නු අසූමත්
The line of time
------------------
A rainfall that is sprayed by tiredness
The gap without human voice
Filling up the radio
Is it the cat that was rubbing his leg?
The dog that was wagging its tail
Went for a ride
Only Tamilians
Out of curiosity in square yard
Behind the art halls that have lost their feelings
And the people are gone too
In a life where the light and the light are together
The light that blinks the eye
She is not going to be comfortable
So called by the name
That moment for a voice
Just passing by
At the dirty table
Keeping the right hand ඈ
Kulati is looking at the end
The sound of some feet
Wearing the eyeglasses from the stance.
Finding the decoration
Loneliness
To have crushed under her feet
Time is flying by stripping its lines
On my own
The towel
Translation - Ibnu is unusual

நவம்பர் 01, 2022

பூங்குருவிகள்

துவாரகன்

பூங்குருவிகள் இப்போ
சோலைகளுக்கு வருவதில்லை.
நீரோடும் வாய்க்காலில்
சிறகுலர்த்துவதில்லை.
பறவைகளில் நீங்கள்தான்
இனிமையாகப் பாடக்கூடியவர்கள்
யாரோ கதையடித்து விட்டார்கள்.
அன்றிலிருந்து
மண்டை வீங்கிய
மனிதர்களாகிவிட்டன
பூங்குருவிகள்.
 
உறவுகளைக் கொத்திக் கலைத்தன.
கீச்சிடும் பறவைகளை அதட்டின.
குழந்தைகளைத் துரத்திக் கொத்தின.
வீதியில் வழிப்பறி செய்தன.
வெற்றிலைத் துப்பலையும்
கெட்ட வார்த்தைகளையும்
கழித்துக் கொட்டும் மனிதர்கள்போல்
கண்ட இடமெல்லாம் எச்சமிட்டன.
வலதுபுறம் சமிக்ஞைகாட்டிவிட்டு
இடதுபுறம் திரும்பின.
 
இனி
அந்த வயல்வெளியில்
சிறகுலர்த்தும் அழகு இல்லை.
இனிமை ததும்பும்
மென்குரல் இல்லை.
 
பூங்குருவிகளும்
மனிதர்களைப் போலவே
துரோகமும் ஏமாற்றுவித்தையும்
கற்றுக் கொண்டனபோலும்.


நன்றி : வகவம், கவிதை இதழ் 2
2022/10

துவாரகனின் 'உனது கடலில்...' கவிதை - சிங்கள மொழிபெயர்ப்பு

 பேரன்பும் நன்றியும் Ibnu Asumath அவர்களுக்கு. சிங்கள மொழிக்குச் செல்லும் எனது 6ஆவது கவிதை இது.

மொழிபெயர்ப்பு இணைப்பு : https://www.facebook.com/thuwan.azeez.7/posts/pfbid0N5ybyEwgVPjtjcL4pVpcCWYBF14oiUbcsLfvk4a6UbFd2EdTMKfJxaxfiCsPKj1sl

தமிழ் மூலம் இணைப்பு : https://vallaivelie.blogspot.com/2022/04/blog-post_28.html
ඔබේ මුහුද
-------------
ඔඹේ මුහුද ඇල්මකින් යුතුව
ඇයට ඔබ තෑගි කළේය
ශුද්ධවන්ත වුවක් බව පැවැසුවේය
මද සිනහවක් නැගුවේය
මුහුද හැර
මහ වීදියක ඇවිදින්නට ආශා විය
වාහන තදබද මැද අන්දමන්ද විය
ගුවනේ පියඹා හෝ
යන බවට කීවේය
වැරැදි මග දිගේ
මුතුන් මිත්තන්ගේ අත්දැකීම්
මුරුංගා මිටිය ද
කරුත්තකො`ඵම්බාන් අඹ ද
පැරැණි ඉරණම යැයි කීහ
මුණියප්පර් දෙවියන් වෙනුවෙට
මුණියප්පර්ම පෙරට ආහ
ව්යවහාරය වෙනස්කළේය
සාධකයන් කුණු කූඩයට වීසි කළේය
කපටිකම හා ඊර්ෂියාව පිරුණු
සොර පාරක් විවෘත්ත විය
නුඹ
පව් මත නැගී සිටිමින්
මමත්වයෙන් යුතුව දෑත් විළිත්තාගෙනය
ඔවුනොවුනගේ මුහුදුවල
ඔවුනොවුන් පීනන විට
නුඹේ මුහුදේ පමණක්
වෙනත් අයෙතු පීනමින්ය
තුවාරගන්
පරිවර්තනය - ඉබ්නු අසූමත්
Your ocean
-------------
Your ocean is in love
You gave her a gift
Holded to be a holy one
Gave a little laugh
Except for the sea
Wanted to walk down the main street
Got blind in the middle of traffic
Flying in the air
Just said to be going
Along the wrong way
Experiences of the ancestors
Is it a bundle of drumsticks?
Karuttako, is it a mango?
The old fate is said
For the sake of God Muniyappar
Muniyappaparma is in the front
Changed the outrage
Factors threw in the trash
Full of crooks and jealousy
A thief road was open
You?
Standing up on the sins
Hands with ego and ego
In the sea of them
When they are swimming
Only in your sea
Others are swimming in
Thuwaragan
Translation - Ibnu is unusual

துவாரகனின் 'பாரமாகும் கற்கள்' - சிங்கள மொழிபெயர்ப்பு

 சிங்கள மொழிபெயர்ப்பில்  'பாமாகும் கற்கள்' என்ற கவிதை வெளிவந்துள்ளது. இப்னு அஃமத் அவர்கள் மொழிபெயர்ப்பில் வெளிவந்திருக்கும் எனது 5ஆவது கவிதை இதுவாகும். 

தமிழ் மூலக் கவிதையின் இணைப்பு பாரமாகும் கற்கள் : https://vanakkamlondon.com/literature/2022/06/165429/?fbclid=IwAR1d_PRUR5uuaXQ0B4jasRqabP6pDvGuIrb18nNXfJC1AMUqfSZ62fsssGY

சிங்கள மொழிபெயர்ப்பின் இணைப்பு : https://www.facebook.com/thuwan.azeez.7/posts/pfbid0KfKAvCqxkWuoNPAHQm7EJXqF2QgEZLojPC336Fjb9RecE3MCAA96Zmo9hYHSxgDJl
බරවී ගිය ගල්
----------------
වීදිවල පෝලිම්වල විමසීම්වල
හැඟීම් ද ශරීරය ද
දියවෙමින්ය
උදැල්ල හේත්තු කර එදින දෛනික වැටුප
දිගු හැර බලන්නේය
මහන්සිය නොහැරුණු කම්කරුවා
ආඩි කඳ ගල් මෙන්
තද කරමින් තිබෙන්නාවු
ජීවිතයේ බර
ඔඩොක්කුවේ ගුලි කළ නෝට්ටු
පරිහාසය කරති
පණහි ළණුව
කෙමෙන් කෙමෙන් අදිමින් සිටින්නෙමු
ගන්නට නොහැකි ගැඹුරට
යමින්ය පිපාසය සංසිඳෙන බෙහෙත
තුවාරගන්
පරිවර්තනය - ඉබ්නු අසූමත්
The stones that were heavy
----------------
In queues on the streets and inquiries
Emotions or the body
Melting down
Daily salary for the day after the morning.
Looking at the long one
The worker who has not worked hard
Adi body is like rocks
Would have been tightening up
The weight of life
The notes that were shot in the head
Making fun of it
The rope of life
We are pulling in slowly
To the depth that cannot be taken
Medicine to quench thirst
Towargan
Translation - Ibnu is unusual
 
Hide Translation
 

அக்டோபர் 29, 2022

வித்தைக்காரனின் பின்னால் இருப்பவன்


-துவாரகன் 

அவரவர் நிலைக்கு இறங்கி வருகிறாய்
மனிதநேயம் என்கிறார்கள்
அவர்களோடு தேநீர் அருந்துகிறாய்
நட்பானவர் என்கிறார்கள்
அவர்களின் நலத்தை விசாரிக்கிறாய்
நல்ல மனிதர் என்கிறார்கள்
அநீதிக்கு எதிர்க்குரல் தருகிறாய்
நியாயமானவர் என்கிறார்கள்
ஏற்றத்தாழ்வை அகற்றக் கேட்கிறாய்
நீதிமான் என்கிறார்கள்
சந்நிதானத்தில் கண்மூடிப் பாடுகிறாய்
பக்தியானவர் என்கிறார்கள்
மரபுகளைக் கட்டியிழுக்கிறாய்
பண்பாடானவர் என்கிறார்கள்
உலக விவகாரங்களை உரத்துப் பேசுகிறாய்
அறிவாளி என்கிறார்கள்
 
எல்லாம் வல்லவை
கண்கள் விரிய வியக்கிறோம்.
 
ஒரு குரல்…
எல்லாம் எனக்குத் தெரியும்
கண்கட்டி வித்தை என்கிறது.
 
நீயும் வித்தைக்காரனோ?


10/2022
நன்றி : பதிவுகள் 

ஜூலை 11, 2022

பாரமாகும் கற்கள்

 


-துவாரகன்

வீதிகளிலும் வரிசைகளிலும்
விசாரிப்புகளிலும்
உணர்வும் உடலும்
கரைந்து கொண்டிருக்கிறன.
மண்வெட்டியைச் சாய்த்துவிட்டு
அன்றைய நாட்கூலியை
பிரித்துப் பார்க்கிறான்
களைப்பு நீங்காத உழைப்பாளி.
துலாக்கோல் கல்லாய்
அழுத்திக் கொண்டிருக்கும்
வாழ்வின் சுமையை
மடியில் சுருட்டிய தாள்கள்
ஏளனம் செய்கின்றன.
உயிர்க்கயிற்றை
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்
இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
அள்ளவே முடியாத
ஆழத்திற்கு
சென்றுகொண்டிருக்கிறது
விடாய்தீர்க்கும் மருந்து.
26062022