ஆகஸ்ட் 07, 2018

கறிவேப்பிலை


- துவாரகன்


கறிவேப்பிலை
கறிக்குச் சேர்க்கலாம்.
வீட்டின் கொல்லைப்புறத்தில்
கழிவுநீர் ஊற்றியும் வளர்க்கலாம்.

தேவைப்படும்போது சேர்க்கவும்
சாப்பிடும்போது தூக்கி எறியவும் கூடியது.
அனேகர் பொதுப்புத்தியும் இதுவே!

கறிவேப்பிலைக்கு
மருத்துவக் குணமுண்டு என்பதும்
அது உண்ணக்கூடியது என்பதும்
சிலருக்குத்தான் தெரியும்.

சில மனிதர்களும் இருக்கிறார்கள்.
கறிவேப்பிலைபோல்...
பயன்படுத்தவும்
தூக்கி எறிந்துவிடவும்.
072018