ஜூன் 04, 2021

குருகுலம் மாணவருக்கான கல்வி நிகழ்ச்சியில்

 குருகுலம் மாணவருக்கான கல்வி நிகழ்ச்சியில்  (ரூபவாகினி  & ஐ அலைவரிசை) எனது மூன்றாவது காணொளி https://www.youtube.com/watch?v=SyjC0EtV0m0&t=368s


முன்னைய காணொளிகள் 

தரம் 6 குறும்பா

தரம் 9 சகுந்தலைகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக