ஆகஸ்ட் 01, 2021

சாந்தனின் எழுத்துலகம் உரையாடல்

 சாந்தனின் எழுத்துலகம் தொடர்பாக இலக்கிய வெளியின் ஏற்பாட்டில் நிகழ்ந்த உரையாடலில் "சாந்தனின் சிறுகதைகள்" தொடர்பாக கலாநிதி சு. குணேஸ்வரன் நிகழ்த்திய உரையின் ஒரு பகுதி. https://www.youtube.com/watch?v=P5Ak_xFQ8hc&t=153s

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக